fbpx

Frivillig i HUSRUM Junior

HUSRUM Junior

HUSRUM Junior er et tilbud om socialt fællesskab og samvær for 12 – 17 årige unge fra Horsens Kommune, der føler sig uden for fællesskabet og er udfordret af ensomhed og mangel på kontakt til jævnaldrende og/eller stabile voksne En forebyggende indsats i samarbejde mellem Horsens Kommune og foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem

I HUSRUM Junior har vi primært fokus på unge med udfordringer i skolen (fagligt eller socialt) og unge, der har brug for støtte til at opbygge positive netværk. Fælles for vores unge er, at de henvises HUSRUM Junior af sagsbehandlere fra Horsens Kommune ungerådgivere, familierådgivere eller skole/distriktsrådgivere. HUSRUM Junior rummer ikke unge med udad-reagerende adfærd, misbrugsproblemer eller diagnoser der gør, at de ikke kan indgå i et fællesskab med andre unge.

Som frivillig agent forventer vi: 

  • Du er minimum 20 år
  • Du kan forpligte dig til at være agent i minimum 6 måneder
  • Du kan mødes tirsdage i tidsrummet 16-18 til klubaften i Sund By, Horsens
  • Du kan holde kontakten til barnet gennem ugen på SMS, Snapchat el. lign.

 

Lidt ekstra viden

Samtalegruppen Ungesnakken

Ungesnakken er et tilbud om at deltage i en støttende, struktureret samtalegruppe med ligesindede unge i HUSURM Junior. Ungesnakken forløber over 6 mødegange, og ledes af en uddannet psykolog og en voksen frivillig. Den unge skal selv være motiveret til at deltage i Ungesnakken, ligesom vi indhenter tilladelse fra forældre/værge om at deltage.

Visitation og forløb

HUSURM Junior er et tiltag under foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem i tæt samarbejde med Horsens Kommune, som henviser unge til tilbuddet. Visitationen foregår i første omgang i dialog mellem den unges sagsbehandler og frivilligkoordinator i HUSURM Junior.  Herefter inviteres den unge og dennes familie til en for-samtale i HUSURM Junior. Hvis den unge og familien efter forsamtalen stadig er motiverede for et forløb i HUSURM Junior, søger vi efter en egnet agent. Der kan gå noget tid, før vi finder den rigtige agent, men når denne er fundet matches den unge og agenten til et såkaldt ”matchingmøde”, hvor forældrene også er inviteret med. Som udgangspunkt deltager den unge i HUSURM Junior i minimum 6 måneder, hvorefter vi på opfølgningsmødet med forældre, ung, agent og rådgiver i fællesskab vurderer, om der er behov for en forlængelse af forløbet.

Der er kapacitet til 10 forløb i HUSURM Junior ad gangen.

Tilbuddet skal ses som et støttende supplement til den indsats, der i forvejen gives på området. HUSURM Junior er ikke behandling eller terapi.

Om alt det praktiske

Akutnumre og svære samtaler

Hvis du som frivillig står med en ung i krise, kan du hente hjælp flere steder. Vejledning til dette finder du i dokumentet. Akutnumre og hjælpelinjer.Horsens Det er vigtigt at du giver besked til frivilligkoordinatoren, hvis du har været i kontakt med en ung i krise eller på anden vis har stået i en svær situation

Få penge retur for udlæg

Når du som frivillig har haft udgifter i forbindelse med HUSRUM Juniors aktiviteter, f.eks. Indkøb af snacks til samtalegruppe eller indkøb til arrangement kan du få udgifterne refunderet ved at sende en e-mail til koordinatoren.

horsens@husrum.dk

E-mailen skal indeholde:

  • Bilag/kvitteringer
  • nr. og kontonr. på den, der skal modtage pengene

Tavshedspligt

Som frivillig i HUSRUM Junior er du omfattet af reglerne om tavshedspligt. Tavshedspligten er i henhold til Straffelovens §152, som omfatter:

  • Oplysninger, som ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige.
  • Oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige offentlige interesser eller private interesser, eksempelvis oplysninger om en persons private forhold, race, religion, hudfarve, politiske, seksuelle forhold, strafbare forhold, helbredsforhold, væsentlige sociale problemer, misbrugsproblemer, familiemæssige forhold samt indtægts- og formueforhold.

Tavshedspligten vedrører en persons private forhold og skal sikre privatlivets fred. Ved personlige oplysninger må man i hvert enkelt tilfælde foretage en afvejning af, om oplysningerne er så følsomme, at de bør hemmeligholdes.

Tavshedspligten omfatter også fortrolige oplysninger, som du måtte få kendskab til som frivillig og gælder ikke kun i arbejdstiden, men også hvis man i fritiden får sådanne oplysninger om en ung i HUSRUM Junior.

 

Tavshedspligten er en selvfølgelighed og dermed et ufravigeligt krav.

Tavshedspligten er for livstid og bortfalder ikke, når du stopper som frivillig, eller hvis projektet ophører.

Supervision

Som frivillig i HUSRUM Junior har du mulighed for at deltage i supervision ved en professionel psykolog. Supervisionen foregår i grupper med de andre frivillige, og der er supervision cirka en gang i kvartalet. Som frivillig har du desuden mulighed for løbende at sparre med HUSRUM Juniors frivilligkoordinator.

Arrangementer

Som frivillig ved HUSRUM får du mulighed for at deltage i sociale og faglige arrangementer. Vi prioriterer at skabe et trygt og uformelt frivilligmiljø med tætte relationer, og derfor holder vi jævnligt sociale arrangementer, eksempelvis fællesspisning eller nytårskur. Vi prioriterer desuden at give vores frivillige mulighed for at udvikle og dygtiggøre sig, og derfor holder vi jævnligt faglige arrangementer.

Facebookvenskaber

Fordi vi er et frivilligt fællesskab og ikke professionelle fagpersoner må vi gerne omgås de unge fra HUSRUM Junior privat. Det betyder også, at vi gerne må være venner med de unge på Facebook. Modtager du en venneanmodning fra en af de unge, er du derfor velkommen til at acceptere den. Har du ikke lyst til at være venner med unge på Facebook er det også i orden. Det er op til dig, som ved alle andre relationer.

Fravær

HUSRUM Junior er afhængig af de frivilliges indsats, og som frivillig har du derfor det ansvar overfor dine medfrivillige og unge i HUSRUM Junior, at du møder op til arrangementer du har sagt ja til. Bliver du syg, eller sker der noget uforudset, er der selvfølgelig fuld forståelse for, at du ikke kan møde op. Skulle du blive forhindret i at møde op, beder vi dig om at give besked til dine medfrivillige og frivilligkoordinatoren, så hurtigt som det er muligt.

Holder du ferie i en periode eller er i praktik eller lignende bedes du ligeledes orientere frivilligkoordinatoren om dette

Orlov

Som frivillig kan man have brug for at holde pause eller orlov i en periode. Det kan være i forbindelse med studieophold i udlandet, højskoleophold, praktik eller lignende. Det har vi fuld forståelse for og det er derfor også muligt at holde orlov fra HUSRUM Junior i op til 6 måneder. For at prioritere frivilligkoordinatorens ressourcer bedst muligt, skal man selv sørger for at melde sig tilbage fra orlov og tage kontakt til frivilligkoordinatoren for at komme tilbage til opgaven som frivillig i HUSRUM Junior. Hører vi ikke noget efter 6 måneder, regner vi med, at man er stoppet som frivillig.

Man er altid velkommen til at ansøge igen.

Hvis du ønsker at stoppe som frivillig

I HUSRUM Junior vil vi gerne beholde dig som frivillig så længe som muligt. Som agent i HUSRUM Junior siger du ja til at være frivillig i minimum 6 måneder, med mindre du bliver forhindret af pludselig opstået sygdom eller andet. Da vi planlægger vores aktiviteter et stykke ud i fremtiden, er det vigtigt, at du giver besked til frivilligkoordinatoren god tid, hvis du ønsker at stoppe.

Opsigelse

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt for os at opsige en aftale med en frivillig. I disse tilfælde, vil det ske via en samtale med frivilligkoordinatoren, så man får afrundet samarbejdet bedst muligt for begge parter.

Vores historie

HUSRUM Danmark er en del af foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem, som er en non-profit organisation.

HUSRUM i Aarhus blev grundlagt under navnet “Café Lytten” i 1994. I Horsens har vi haft aktiviteter for unge siden 2015, som er udviklet i MOVE og Klub MOVE, som i 2020 blev omdøbt til HUSRUM Horsens med samme indhold og målgruppe. Med vores mangeårige erfaring møder vi unge med en forståelse for ensomhedens mange facetter.

HUSRUMs økonomi er baseret tilskud fra kommuner samt puljer, fonde og donationer

Spørgsmål?

Er der fortsat noget du mangler svar på?

Har du et spørgsmål du ikke har fået svar på, så kontakt endelig din lokale koordinator eller vores leder Marie Nyegaard her: kontakt@husrum.dk eller på 4054 2278