SMS, opkald eller mail

Du kan kontakte os på telefon: 40 54 22 78 (du kan både skrive en SMS og ringe op) eller mail: kontakt@husrum.dk. Du kan også benytte kontaktformularen herunder. Det er HUSRUMs projektkoordinator, Kristina, som besvarer alle henvendelser, og hun vender tilbage til dig hurtigst muligt.

img-kontakt

Vores FAQ besvarer dine spørgsmål

Har du spørgsmål til HUSRUM og vores tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også se vores FAQ, hvor vi har besvaret de spørgsmål, som ofte bliver stillet om HUSRUM.

“Hvor gammel må man være for at benytte HUSRUMs tilbud?”

HUSRUMs tilbud er for unge i alderen 16-30 år (til og med), og de fleste af vores brugere er i midten af 20’erne.

“Skal man komme fra Aarhus for at benytte HUSRUMs tilbud?”

Ja. HUSRUMs tilbud er for personer i Aarhus og omegn. “Aarhus og omegn” omfatter alle postnumre, der hører under Aarhus Kommune.

“Er der både drenge/mænd og piger/kvinder med i HUSRUMs tilbud?”

Ja. Hos HUSRUM tror vi på, at mangfoldighed er en styrke, og derfor er vores tilbud både for drenge/mænd og piger/kvinder.

“Må man gerne benytte HUSRUMs tilbud, hvis man er i behandling?”

Ja. HUSRUM er ikke et behandlingstilbud, og mange af de unge, som har en behandlingskrævende lidelse, benytter netop vores tilbud som et supplement til behandlingen.

“Må man gerne benytte HUSRUMs tilbud, hvis man også benytter andre tilbud for ensomme unge?”

Ja. Vi ser ikke de øvrige tilbud for ensomme unge som konkurrenter, men som samarbejdspartnere, og derfor er du meget velkommen til at benytte dig af HUSRUMs tilbud samtidig med, at du benytter andre tilbud for ensomme unge. Mange af vores unge gør faktisk brug af flere tilbud til ensomme unge.

“Har HUSRUM bestemte telefon-/åbningstider, hvis man gerne vil i kontakt med jer?”

Vi har ikke bestemte åbningstider eller telefontider, men prioriterer i stedet at åbne dørene for dig, når du har tid. Vil du gerne starte i HUSRUM, skal du derfor tage kontakt til vores projektkoordinator, Kristina, på mail: kontakt@husrum.dk eller telefon: 40 54 22 78 (du kan både ringe og skrive en SMS). Hvis Kristina ikke er ved telefonen, vil hun tage kontakt til dig hurtigst muligt, og I kan herefter aftale et tidspunkt at mødes.

“Tilbyder HUSRUM åben rådgivning?”

Nej. Vores målgruppe er ensomme unge, og da vi mener, at den bedste vej ud af ensomhed er fællesskab og relationer, omfatter vores tilbud relationsskabende aktiviteter, nemlig samtale-/netværksgrupper, sociale arrangementer og et bofællesskab. Hvis du søger et sted, som tilbyder åben rådgivning, vil vi gerne henvise dig til de af vores samarbejdspartnere, som tilbyder netop dette. Kontakt os på mail: kontakt@husrum.dk for henvisning til åbne rådgivningstilbud.

“Hvem kan man møde i HUSRUM?”

Hos HUSRUM har vi en fastansat medarbejder, nemlig projektkoordinatoren, Kristina. Kristina er ansvarlig for projektet, og det er hende, du vil møde til den indledende samtale, inden du starter. Udover Kristina omfatter HUSRUM en gruppe unge frivillige i alderen 20-35 år, som alle har kendskab til ensomhed, enten gennem personlige erfaringer eller gennem deres uddannelse/arbejde. Vi har også peer-støtter, som selv er tidligere deltagere i HUSRUMs tilbud, og som bruger deres egen historie til at støtte og motivere de unge. De frivillige er både med til samtale-/netværksgrupperne, de sociale arrangementer og tilknyttet bofællesskabet, og de er ved HUSRUM, fordi de ønsker at skabe trygge og rare omgivelser for dig som ung.

“Hvad kendetegner de unge, som kommer i HUSRUM?”

Der er stor forskel på de unge i HUSRUM. Fælles for vores unge er dog, at de føler sig ensomme og savner at indgå i et fællesskab sammen med andre unge.

Der kan være mange årsager til, at man føler sig ensom. De unge som kommer i HUSRUM beskriver blandt andet, at de…

  • Har været udsat for mobning og udelukkelse fra fællesskaber
  • Er flyttet til Aarhus for nyligt og har svært ved at finde nye venner
  • Har udfordringer i familien, der går dem på, som eksempelvis konflikter og skilsmisse mellem forældrene samt psykisk sårbarhed og/eller misbrug ved forældre eller søskende
  • Er psykisk sårbare
  • Har forladt/brudt med et misbrugsmiljø
  • Har lavt selvværd eller dårlig selvtillid
  • Gennemlever sorg
  • Har selvmordstanker

Som disse eksempler viser, er der mange årsager til ensomhed, og i HUSRUM finder du et fællesskab, hvor der er plads til alle.

“Hvad er forskellen på en samtalegruppe og en netværksgruppe?”

En samtalegruppe er en gruppe personer, som mødes med det formål at tale sammen, erfaringsudveksle og inspirere hinanden til at finde løsninger på udfordringerne i fællesskab. Gruppen er typisk på seks-syv personer. Vores samtalegrupper er kendetegnet ved at have et struktureret forløb over 12 ugentlige mødegange, hvor der til hver mødegang arbejdes med de unges udfordringer gennem individuelle handleplaner og et specifikt tema og/eller øvelser, som hele gruppen kan drage nytte af i deres udvikling. Vores samtalegrupper har altså to formål: dels at give hver ung mulighed for at tale om sine udfordringer, dels at formidle konkrete redskaber og metoder til udvikling.

En netværksgruppe er en forlængelse af en samtalegruppe, når samtalegruppeforløbet er overstået. Hvis de unge i samtalegruppen føler en god tilknytning til hinanden og ønsker at fortsætte med at mødes, bliver samtalegruppen altså omdannet til en netværksgruppe. Netværksgruppens møder arrangeres af de unge selv og kan indebære alt fra en fortsættelse af de ugentlige møder i HUSRUMs lokaler, hjemme ved en af de unge eller sociale aktiviteter ude i byen. Netværksgruppen har en gruppeleder tilknyttet, som fungerer som kontaktperson, hvis gruppen har brug for vejledning og hjælp, men den frivillige planlægger ikke aktiviteter for de unge i netværksgruppen.

Kort sagt kan man altså sige, at formålet med samtalegruppen er at tale sammen og opbygge relationer mellem gruppens medlemmer, og formålet med netværksgruppen er at bevare relationerne mellem de unge.

“Kan man deltage i flere samtalegrupper på én gang eller i forlængelse af hinanden?”

Nej. Du kan ikke være med i flere samtalegrupper på én gang, og du kan heller ikke benytte tilbuddet om at være med i en samtalegruppe flere gange i forlængelse af hinanden. Du bliver tilknyttet en samtalegruppe, hvor dine behov og ønsker planlægges ind i gruppeforløbet, og derfor er det mest hensigtsmæssigt, at du forbliver i denne gruppe.
Føler du dig ikke tilpas i din samtalegruppe, skal du naturligvis ikke føle dig forpligtet til at blive i denne samtalegruppe. Skulle dette ske, giver du blot os besked, og du vil derefter blive tilknyttet en anden samtalegruppe.
Hvis du føler, at du ikke får noget udbytte af samtalegruppen, skyldes det muligvis, at tilbuddet ikke er det rette for dig. Er det tilfældet, formidler vi gerne andre tilbud til dig.

“Hvor længe varer et samtalegruppeforløb?”

Et samtalegruppeforløb varer som udgangspunkt tre måneder (12 mødegange med ét møde om ugen). Samtalegrupperne mødes dog ikke i skoleferierne (sommerferien, efterårsferien, juleferie, vinterferien og påskeferien) samt på helligdage. Et samtaleforløb kan derfor godt strække sig over mere end tre måneder.

“Er man forpligtet til at deltage i møderne i samtalegruppen?”

Nej. Du ekskluderes ikke fra gruppen, hvis du bliver forhindret i at deltage i en mødegang eller har en dårlig dag og ikke kan overskue at deltage. Det har vi forståelse for. For at få det fulde udbytte af forløbet anbefaler vi dog, at man kun starter op i en samtalegruppe, hvis man forventer at kunne være med i hele forløbet. Det er desuden vigtigt for gruppedynamikken, at alle prioriterer at deltage i møderne i samtalegruppen. Derfor gør vi også meget ud af at være opmærksomme på hinanden og støtte hinanden i at være med, selvom det kan være svært i begyndelsen.

“Hvordan foregår et møde i en samtalegruppe?”

Møderne i en samtalegruppe har en fast struktur og består af tre dele. I den første del tales der om, hvordan det går med de unge. Den anden del af mødet omhandler et specifikt tema, som typisk indebærer et oplæg og/eller en øvelse og en efterfølgende diskussion af temaet. Den sidste del af mødet omhandler den enkelte unges udfordringer og udformning/opfølgning på de unges individuelle handleplaner.

“Hvor og hvornår foregår møderne i samtalegrupperne?”

Møderne i samtalegrupperne foregår i mødelokalerne på Frivilligcenter Aarhus på adressen Grønnegade 80, 8000 Aarhus C. Møderne ligger i aftentimerne og varer omkring 2,5 timer inklusiv en pause på 15 minutter. Det konkrete mødelokale, ugedag og tidspunkt for møderne oplyses ved opstart i en samtalegruppe.

“Hvor mange personer er der i en samtalegruppe?”

Der er seks-syv personer i en samtalegruppe. Vores erfaring er, at udbyttet er størst for den enkelte deltager, når grupperne er små. Derfor bestræber vi os på at skabe grupper af denne størrelse.

“Har alle i samtalegruppen de samme udfordringer?”

Både ja og nej. Det er forskelligt, hvad folk laver i hverdagen, og der kan være unge med forskellige diagnoser i gruppen. Alle har dog en fælles udfordring, nemlig følelsen af at være ensom – enten fordi de har et begrænset netværk, eller de føler sig alene sammen med andre og ikke føler, at andre forstår dem.

“Er man den eneste nye, når man starter i en samtalegruppe?”

Nej. Vi starter samtalegrupper op cirka seks gange om året, og grupperne sammensættes altid af nye unge. Ulempen ved ikke at have løbende optag i samtalegrupperne er, at der kan være ventetid (dog maksimalt to måneder). Til gengæld har det den fordel, at vi kan garantere, at du ikke bliver en del af en samtalegruppe, hvor de andre unge allerede kender hinanden.

“Hvilke temaer bliver taget op i samtalegrupperne?”

Samtalegrupperne tager mange forskellige temaer op, som eksempelvis small-talk, selvværd og selvtillid, diagnoser, kropssprog, sociale medier eller konflikthåndtering. Til 10 af de 12 mødegange har gruppelederne forberedt mødets tema, mens det er gruppen selv, som får lov til at vælge, hvad de vil beskæftige sige med til to af de 12 mødegange. Gruppen kan enten vælge at arbejde med et tema eller at lave en social aktivitet, der binder gruppen bedre sammen.

“Skal man forberede noget inden et møde i samtalegruppen?”

Inden det første møde i en samtalegruppe skal du ikke forberede noget, men ved det første møde vil der blive lavet en individuel handleplan og konkrete målsætninger til dig, som du skal arbejde med i den kommende uge.

Handleplanerne er baseret på vores filosofi om, at små skridt af gangen baner vejen for holdbare fremskridt og udvikling, og derfor er det vigtigt for os at formulere målsætninger, som er realistiske.

En handleplan indeholder en konkret målsætning, som tager udgangspunkt i din nuværende situation, dit behov og dine ønsker for udvikling. Det er således dig, der sætter rammerne for din handleplan, og du har gruppens støtte til at gennemføre dine målsætninger. Det er ikke en forudsætning for at deltage i samtalegruppen, at du altid udlever dine målsætninger.

“Hvordan foregår en netværksgruppe?”

Møderne i en netværksgruppe planlægges af gruppens medlemmer, og der er således ingen fast struktur på møderne i netværksgrupperne. Gruppen bestemmer selv hvor og hvornår, de mødes, og hvad de skal lave.

“Skal man fortsætte i en netværksgruppe, når samtaleforløbet er slut?”

Nej. Det er ikke et krav, at du fortsætter i en netværksgruppe, når dit samtalegruppeforløb er slut. Netværksgrupperne er et tilbud for dem, der føler en tilknytning til de andre i samtalegruppen, og som derfor gerne vil fortsætte med at mødes.

“Kan man godt være med i en netværksgruppe uden at have deltaget i samtalegruppen?”

Nej. Netværksgrupperne er en forlængelse af samtalegrupperne, når sidstnævnte ophører. Du skal derfor have deltaget i et samtalegruppeforløb for at deltage i en netværksgruppe.

“Koster det noget at være med i HUSRUMs samtale-/netværksgrupper?”

Nej. Både samtalegrupperne og netværksgrupperne er gratis at benytte. Hvis din netværksgruppe bestemmer sig for at deltage i et arrangement, som koster penge, skal du dog selv betale udgifterne hertil.

“Må jeg tage nogen “udefra” med til møder i samtale-/netværksgrupperne?”

Nej. Du må gerne blive fulgt til og fra samtale- og netværksgrupperne, men du må desværre ikke tage nogen personer med ind til gruppens møder. Samtale- og netværksgrupperne er kun for unge, der er tilknyttet HUSRUM. Det kan skabe utryghed for de øvrige unge i gruppen, at der er personer udefra til stede, og derfor har vi valgt, at man ikke kan have ledsager med til møderne.

“Hvordan kommer man med i en samtalegruppe?”

Du kommer i gang med en samtalegruppe ved at tage kontakt til os på mail: kontakt@husrum.dk eller telefon: 40 54 22 78 (du kan både ringe og skrive en SMS). Du vil herefter blive inviteret til en uforpligtende indledende samtale, hvor du kan høre mere om vores tilbud, og hvornår den næste samtalegruppe starter op. Til samtalen vil vi desuden også gerne høre lidt om dig for at lære dig at kende og sikre, at du vil få en god oplevelse ved HUSRUM.

“Må man have en ledsager med til den indledende samtale?”

Ja. For mange er det et stort skridt at tage til den indledende samtale, og og du er altid velkommen til at tage en ledsager med.

“Hvilke sociale arrangementer har I i HUSRUM?”

Vores sociale arrangementer omfatter blandt andet madlavning, bagning og fællesspisning, brætspil, filmaftener, kreative aktiviteter, bowling, koncerter, teaterbesøg, gåture, sport og meget, meget andet. De sociale arrangementer planlægges af de frivillige, men de tager udgangspunkt i de unges ønsker. Hvis du har en idé eller et ønske til de sociale arrangementer, skal du derfor endelig give de frivillige besked herom.

“Hvornår foregår de sociale arrangementer?”

De sociale arrangementer foregår torsdag aftner og søndag eftermiddage/aftner. I tilfælde af ferie og helligdage, kan der gå længere tid end normalt mellem de sociale arrangementer, og der kan forekomme særarrangementer på andre dage.

“Hvem planlægger de sociale arrangementer?”

De frivillige planlægger som regel de sociale arrangementer, men da arrangementerne er til for de unges skyld, modtager de frivillige meget gerne idéer og ønsker til arrangementer. Hvis du har en særlig interesse, er du også meget velkommen til at stå for et arrangement i samarbejde med de frivillige.

“Hvor mange kommer der til de sociale arrangementer?”

Det varierer, hvor mange der kommer til de sociale arrangementer, men typisk er der omkring ti unge til et arrangement plus to-tre frivillige.

“Kan man deltage i de sociale arrangementer uden at være tilknyttet en samtale-/netværksgruppe?”

Ja. Du kan godt vælge kun at benytte dig af de sociale arrangementer. De fleste af de unge til de sociale arrangementer er også med eller har været med i en samtale- eller netværksgruppe, men du er meget velkommen til at kun at benytte dig af vores sociale arrangementer.

“Må man gerne fortsætte med at deltage i de sociale arrangementer, når ens samtalegruppeforløb er slut?”

Ja. De sociale arrangementer er for alle, og du behøver ikke være tilknyttet en samtale- eller netværksgruppe for at deltage. Du kan derfor sagtens deltage ved de sociale arrangementer, når dit forløb i samtalegruppen er slut.

“Koster det penge at deltage i de sociale arrangementer?”

Nej. Som udgangspunkt er det gratis at deltage i de sociale arrangementer. Skulle gruppen have lyst til at lave noget helt ekstraordinært, som er dyrt, kan det dog være nødvendigt for os at opkræve brugerbetaling. Vi bestræber os dog på at finde arrangementer, som vores budget kan dække.

“Er tilmelding til de sociale arrangementer bindende?”

Nej. Når du har tilmeldt dig et arrangement, ser vi selvfølgelig helst, at du deltager, da arrangementets gennemførsel i yderste konsekvens kan afhænge af et bestemt antal tilmeldte. Vi respekterer dog selvfølgelig, hvis du bliver forhindret. I tilfælde af at du skulle blive forhindret, skal du melde afbud til de frivillige, som er ansvarlige for arrangementet. Kontaktoplysningerne på de ansvarlige frivillige får du, når du tilmelder dig arrangementet.

“Er man forpligtet til at deltage i alle sociale arrangementer?”

Nej. Du behøver ikke deltage i alle sociale arrangementer. Vi bestræber os på at planlægge arrangementer for to måneder af gangen, og du kan således se hvilke arrangementer, vi har i den kommende periode og udvælge dem, du gerne vil deltage i. Du vil kunne se HUSRUMs aktuelle arrangementer på vores Facebook-gruppe. Du vil få adgang til Facebook-gruppen, når du starter op i HUSRUM. Hvis du ikke har en bruger på Facebook, kan du få tilsendt en arrangementsoversigt per mail. Vi sender desuden altid SMS-beskeder ud om vores næstkommende arrangement.

“Hvordan foregår tilmelding til de sociale arrangementer?”

Tilmelding til de sociale arrangementer foregår enten over Facebook eller ved at skrive en besked til de frivillige, som er ansvarlige for arrangementet.

“Må man tage nogen “udefra” med til de sociale arrangementer?”

Nej. Vores sociale arrangementer er – som udgangspunkt – kun for unge, der er tilknyttet HUSRUM.

“Kan man bare dukke op til de sociale arrangementer?”

Nej. Deltagelse i de sociale arrangementer kræver tilmelding, da der typisk er bordbooking, billetreservering, indkøb af mad og/eller snacks forbundet med de sociale arrangementer. Vi vil derfor gerne vide, hvor mange unge der deltager. Tilmelding til de sociale arrangementer foregår enten over Facebook eller ved at skrive en besked til de frivillige, som er ansvarlige for arrangementet.

“Hvordan kommer man i gang med at deltage ved de sociale arrangementer?”

Inden du kan tilmelde dig de sociale arrangementer, vil vi gerne invitere dig til en uforpligtende indledende samtale, hvor du kan høre mere om vores tilbud, og hvor vi gerne vil høre lidt om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af vores tilbud, vil du herefter blive tilknyttet som ung i HUSRUM. Hvis du gerne vil deltage ved vores sociale arrangementer, skal du derfor kontakte os på mail: kontakt@husrum.dk eller telefon: 40 54 22 78 (du kan både ringe og sende en SMS).

“Hvad er formålet med de sociale arrangementer?”

Formålet med vores sociale arrangementer er at give dig mulighed for at indgå i fællesskaber og møde nye venner omkring aktiviteter, som du hygger dig med, og at give dig et frirum, hvor der ikke er fokus på dine udfordringer. Har du behov for at tale om dine udfordringer, er du naturligvis velkommen til at tale om det med de andre unge eller de frivillige ved de sociale arrangementer, men de sociale arrangementer er først og fremmest tænkt som et trygt og rart frirum, hvor vi mødes for at hygge os og glemme vores udfordringer for en stund.

“Hvad er et bofællesskab?”

Et bofællesskab er en bolig, hvor flere bor sammen og deles om fællesarealer og praktiske opgaver i boligen, som eksempelvis rengøring. Et bofællesskab adskiller sig fra et kollektiv ved, at beboerne ikke nødvendigvis deles om alle hverdagens gøremål, som eksempelvis madlavning.

“Hvor ligger HUSRUMs bofællesskaber?”

Bofællesskaberne ligger på Kalmargade i Aarhus Nord.

“Hvor mange kan der bo i et bofællesskab?”

Der kan bo tre personer i hvert af HUSRUMs to bofællesskaber. Hver beboer har sit eget værelse og deler køkken (med altan) og badeværelse med bofællesskabets øvrige beboere.

“Hvem kan flytte ind i bofællesskaberne?”

Bofællesskaberne er for unge i alderen 16-30 år (til og med), som har været eller gerne vil være tilknyttet HUSRUMs samtale-/netværksgrupper eller sociale arrangementer. For at flytte ind i bofællesskabet skal du have et ønske om at bo sammen med andre unge, som også har udfordringer, de arbejder med, og du skal godkendes til at bo i bofællesskabet ved en indledende samtale med HUSRUMs projektkoordinator og en matchsamtale med de andre beboere.

“Koster det noget at bo i et bofællesskab?”

Ja. Som beboer i et af vores bofællesskaber betaler du husleje og faste udgifter. Du kan søge boligstøtte på samme vilkår som andre lejere. Du kan få oplyst de præcise huslejepriser ved at kontakte os.

“Er der bostøtter tilknyttet bofællesskaberne?”

Ja. Frivillige bostøtter besøger bofællesskaberne én gang ugentligt og laver mad og forskellige hyggelige aktiviteter med beboerne. Bostøtterne vejleder og støtter også beboerne ift. deres udfordringer, eksempelvis jobsøgning, sociale udfordringer, oprydning og rengøring.

“Må man være i behandling som beboer i et af bofællesskaberne?”

Ja. Du må gerne være i behandling, når du bor i et af vores bofællesskaber.

“Hvor længe kan man bo i bofællesskaberne?”

Du kan bo i et bofællesskab i op til 12 måneder.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/d/a/husrum.dk/httpd.www/wp-content/themes/jevelin/inc/helpers.php on line 496
Kristina

Kristina

Kristina

Projektkoordinator (På barsel)

Alder:

32 år

Studie/beskæftigelse:

Projektkoordinator i HUSRUM – uddannet antropolog

Årsag til at være ansat ved HUSRUM:

At være ansat i HUSRUM er mit drømmejob, hvor jeg får lov til at møde og bruge tid sammen med så utrolig mange dejlige mennesker. Jeg bliver varm om hjertet, hver gang jeg oplever en ung åbne op, begynde at vise store smil og få nye venskaber i HUSRUM. De frivillige overrasker mig hele tiden med deres overskud, omtanke og initiativ. For mig er HUSRUM det mest givende og omsorgsfulde fællesskab, som jeg er stolt af at være en del af.

×