Hvad er ensomhed?

Ensomhed er en kompleks følelse, som opleves forskelligt fra person til person. Ensomhed kan grundlæggende defineres som "at være uønsket alene" eller "at være alene og savne nærhed med andre".

img-opstart

“Du behøver ikke fortælle mere om dig selv, end du har lyst til”

Det er vigtigt at skelne mellem at være alene og at være ensom. Man behøver ikke føle sig ensom, fordi man er alene, og omvendt behøver man ikke være alene, selvom man føler sig ensom. Man kan have mange venner, men alligevel føle sig ensom, fordi man ikke kan betro sig til sine venner. Man kan også have mange gode venner, men alligevel føle sig ensom, fordi man ikke ser sine venner så ofte, som man gerne vil. Endelig kan man også føle sig ensom, hvis man ingen venner har..

Det er altså ikke alene et spørgsmål om antallet af venskaber, men også kvaliteten af venskaberne, der afgør, om man føler sig ensom. Ensomhed kan derfor defineres som "en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde sociale relationer og en følelse af manglende nærvær og samhørighed med andre".

img-samtale1

Hvor mange føler sig ensomme?

Blandt den voksne befolkning i Danmark siger omkring 5 procent, at de "ofte" eller "altid" føler sig ensomme. Følelsen af ensomhed er særligt udbredt blandt de 16-34-årige. I denne aldersgruppe siger op mod hver anden person, at de "af og til" føler sig ensomme. Der har været øget fokus på ensomhed som en sundhedsfaktor gennem de sidste 30 år, og i denne periode er statistikkerne for ensomhed stort set uændrede.

Forbigående ensomhed er et livsvilkår, som er helt almindeligt og uskadeligt. Hvis man ofte eller altid føler sig ensom, skal man imidlertid reagere på det. Som mennesker er vi sociale væsner, som har brug for stabile relationer til andre. Følelsen af ensomhed skyldes, at man mangler nærhed med andre.

Hvorfor er ensomhed skadeligt?

Ensomhed er skadeligt for livskvaliteten. Ensomhed har konsekvenser for det mentale helbred og kan blandt andet forårsage:

  • Depression
  • Selvskadende adfærd
  • Selvmordstanker

De mentale konsekvenser af ensomhed resulterer også i konsekvenser for det fysiske helbred. Blandt andet er det påvist, at mennesker, der føler sig ensomme, har dårligere søvnkvalitet, hvilket kan resultere i en øget risiko for blandt andet at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Faktisk kan ensomhed være lige så farligt for helbredet som tobaksrygning og overvægt.

Mennesker, der føler sig ensomme, dør tidligere end mennesker, der ikke føler sig ensomme, og de har også flere fraværsdage på arbejdsmarkedet og flere hospitalsindlæggelser. Ensomhed har altså ikke bare store konsekvenser for den enkelte, men også for samfundsøkonomien. Faktisk estimeres det, at ensomhed årligt koster det danske samfund omkring 2 milliarder kroner på grund af tabte leveår, sygefravær og indlæggelser.

Hvad bliver der gjort for at bekæmpe ensomhed?

Bekæmpelse af ensomhed er på den politiske dagsorden i Danmark. I 2014 definerede den danske regering syv mål for danskernes sundhed, og et af målene var netop at nedbringe ensomheden i befolkningen.

En lang række fonde, organisationer og projekter har også fokus på at bekæmpe ensomhed. Fondene, som støtter aktiviteter mod ensomhed, inkluderer blandt andet:

  • Mary Fonden
  • Velux Fonden
  • Villum Fonden
  • Nordea Fonden
  • Lauritzen Fonden

Disse fonde støtter Ventilen, Røde Kors og en række andre organisationer, der har bekæmpelse af ensomhed på dagsordenen. Med midlerne fra fondene er projekter som Netwerk, KOMSammen og Værket opstået.

En lang række organisationer og projekter er desuden gået sammen om at bekæmpe ensomhed under navnet Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Hvad gør HUSRUM for at bekæmpe ensomhed?

Hos HUSRUM har vi et bredt udvalg af gratis tilbud til unge i alderen 16-30 år fra Aarhus, som føler sig ensomme. Konkret tilbyder vi:

Samtalegrupper

Kunne du tænke dig at arbejde med dine udfordringer sammen med andre unge, som også har det svært?…

Netværksgrupper

HUSRUMs netværksgrupper er en fortsættelse af vores samtalegrupper. Når samtalegruppeforløbet…

Arrangementer

Kunne du tænke dig at deltage i hyggelige og sjove aktiviteter med andre unge, som også har det svært?…

Bofællesskab

Kunne du godt bruge en tryg base, hvor du kan få støtte til at arbejde med dine udfordringer? Hvis ja, så skul...

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/d/d/a/husrum.dk/httpd.www/wp-content/themes/jevelin/inc/helpers.php on line 496
Kristina

Kristina

Kristina

Projektkoordinator (På barsel)

Alder:

32 år

Studie/beskæftigelse:

Projektkoordinator i HUSRUM – uddannet antropolog

Årsag til at være ansat ved HUSRUM:

At være ansat i HUSRUM er mit drømmejob, hvor jeg får lov til at møde og bruge tid sammen med så utrolig mange dejlige mennesker. Jeg bliver varm om hjertet, hver gang jeg oplever en ung åbne op, begynde at vise store smil og få nye venskaber i HUSRUM. De frivillige overrasker mig hele tiden med deres overskud, omtanke og initiativ. For mig er HUSRUM det mest givende og omsorgsfulde fællesskab, som jeg er stolt af at være en del af.

×